Trekkjer motsegn i Kalsnesstranda

Fylkeskommunen har ikkje lenger noko å utsetje på ny hyttesatsing.

Kalsnesstranda: På dette neset, på nordsida av Kvamsøya, er det planlagt fem mindre hytter, med små terrenginngrep.  Foto: Støylen Service

Nyhende

– Motsegna som vart reist 7. november 2018 vert trekt, og planen kan for vår del eigengodkjennast, skriv ass. fylkesplansjef Ingunn Brekken Sjåholm i eit brev til Sande kommune.