Skuleforskrift-saka skapte debatt i Sande kommunestyre: – Ingen skule utan ein rektor

Det vart ein lang diskusjon då fleirtalet i Sande kommunestyre denne veka gjekk inn for å utsetje skuleforskrifta til 2020. Opposisjonen ville at alle skulane i kommunen skulle ha sin eigen leiar.
Nyhende

I forkant av kommunestyremøtet hadde formannskapet gått samrøystes inn for innføring av ei skuleforskrift, som seier at skulane på Sandsøya og Kvamsøya skal ha felles leiing, og at skulane i Gursken og Gjerdsvika skal ha det same. I forskrifta heiter det og at 5. klasse ved Gjerdsvika skule skal flyttast til Gursken.