På speidarleir i Sævikane

1970-åra var ei god og aktiv tid for Remøy Speidargruppe. Sommaren 1976 arrangerte laget, saman med Herøy frikyrkje, speidarleir i Sævikane for speidarar frå Remøya og Ålesund. Heile 35 av dei 55 deltakarane var frå Remøya.

I 1970-åra støtta folk på Remøya godt opp om speidararbeidet. Her var ei aktiv foreldreforeining, og fleire av foreldra kom inn som leiarar og gjorde ein stor og viktig innsats.

Nyhende

I 1951 vart det starta ei speidargruppe for jenter på Remøya, og ti år seinare var det gutane sin tur. Dei fyrste åra var speidarrørsla på Remøya knytt til KFUM og KFUK. Seinare vart det overgang til frikyrkja. Mange på Remøya stod som medlemer i Herøy frikyrkje, og då meinte ein at det var naturleg at også speidargruppa på Remøya kom inn her. Framgjennom åra gjekk talet på speidarar opp og ned. Ei stund var det berre fire igjen i speidargruppa, men ein kom seg opp av bølgjedalen, fyrst og fremst takka vere innsatsen til speidarleiaren Liv Palmstrøm Remøy. Då leiren i Sævikane vart halden, var så å seie alle elevane frå fyrste til femte klasse ved Remøy skule aktive speidarar.