Krev at fem rorbuer blir naust igjen

Har kommunen utan tilstrekkeleg saksutgreiing godkjent at fem naust på Skare har blitt omgjorde til rorbuer?

Skare: Turistsenteret til venstre på dette bildet skal ifølgje ein naboeigedom ha ein del bygningsmasse godkjent av kommunen på feilaktig grunnlag, hevdar eigaren av eigedomen til høgre på bildet. Kommunen er i ferd med å behandle klage. Foto: Googlemaps  Foto: googlemaps

Nyhende

Det hevdar Egil Sandsbakk, som på vegner av Knut Rusten har vore i kontinuerleg dialog med kommunen dei seinare månadene. Sentralt frå eigaren av 64/2 er påstanden om manglande nabovarsling.