Dag Vaagen om siste utviklinga i Julia-saka:

– I sterk strid med den allmenne rettsoppfatning

Ordførar Dag Vaagen meiner det er uheldig at søknaden frå Julia Oleinik Sætre ikkje vart realitetsbehandla av UDI. No har han sendt inn eit støtteskriv til klagen frå Julia Sætre.
Nyhende

Måndag vart det kjend at Julia Oleinik Sætre likevel ikkje får opphaldsløyve i Norge. Den siste søknaden blei aldri realitetsbehandla, då UDI meinte det hadde vore ein formalitetsfeil.