Over 2000 arbeidsinnvandrarar på Søre Sunnmøre: Sande på topp - Volda i botn

Ved Astorplast på Mjølstaneset er tre av fire tilsette folk som har kome frå utlandet for å få seg arbeid i Norge. Herøybedrifta er ei av mange bedrifter på Søre Sunnmøre der utanlandsk arbeidskraft har vore avgjerande for veksten.

Astorplast: Bedrifta Astorplast på Mjølstaneset synleggjer den høge arbeidsinnvandringa på Søre Sunnmøre. Om lag 75 prosent av bedrifta sine 40 tilsette kjem frå utlandet fordelt på 25 mellombels og fem fast tilsette. 

Nyhende

Folk som kjem til Norge for å jobbe utgjer den dominerande gruppa av innvandrarar på Søre Sunnmøre.