Endra to vegnamn i Sande

NTM-utvalet endra to vegnamn og justerte litt på utstrekninga av to andre vegar.

Skifte: Denne vegen vert heitande Våge Helland i staden for Hellandsvegen.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det skjedde på førre møtet i utvalet for nærings-, tekniske og miljøsaker i Sande kommune.