Krev at Larsnes Mek. Verksted undersøkjer sjøbotnen

Fylkesmannen set krav om at Larsnes Mek. Verksted må gjennomføre undersøkingar av sjøbotnen.

Må undersøke: Dronefoto som syner Larsnes, med verftet i forgrunnen. Arkivfoto: Larsnes Mek. 

Nyhende

I eit ferskt vedtak heiter det at verftet er pålagt å utarbeide ei supplerande undersøking og risikovurdering med tiltaksplan, for forureina sjøbotn utanfor verftsområdet.