Ikkje pengar til gatelys på Moltu

Nyhende

Herøy kommune kan for tida ikkje stå for utbygging av meir gatelys rundt om i kommunen. Det gjer avdelingsleiar Fred Arnesen klart i eit svar til eit innspel om gatelys på Moltu frå grendelaget Moltustrandingen. Forklaringa er pengemangel på driftsbudsjettet, men innspelet frå Moltu blir teke med i den komande rulleringa av trafikktryggingsplanen.