Fylkesmannen: Ingen feil av Storøy

Fylkesmannen kan ikkje sjå at voteringa rundt fiskerihamnene ikkje var i tråd med regelverket.

CA­MIL­LA STOR­ØY: Va­ra­ord­fø­rar, og ved flei­re høve fun­ge­ran­de ord­fø­rar. 

Nyhende

Bjarne Kvalsvik og Frank-Roy Moltu (begge Folkelista) meinte fungerande ordførar Camilla Storøy (KrF) handla feil då ho la opp til avstemming hamn for hamn, og når skjebnen til dei fem fiskerihamnene som Kystverket skal avhende, blei avgjort under førre kommunestyremøte.