Ut på jobb igjen etter to månader i opplag

-Ratene har betra seg, men dei er framleis ikkje bra nok.

TILBAKE: Havila Clipper er teken ut av opplag og skal tilbake i spot etter å ha fullført eit oppdrag for Equinor. 

Nyhende

Det seier Havila-direktør Njål Sævik i samband med at plattform-supplyskipet (PSV) Havila Clipper skal ut i spotmarknaden igjen etter vel to månader i opplag. Mannskapet har vore permitterte sidan 7. januar.