Trur ikkje Autopass-brikke vert innført som betaling på ferjene

Kristin Sørheim, leiar i fylkeskommunen sitt samferdselsutval, meiner det er sannsynleg at betaling med Autopass-brikke på fylkesvegferjene ikkje vert innført.

Kristin Sørheim: Her er Kristin Sørheim fotografert på Drageskaret i samband med eit tidlegare intervju. Senterparti-politikaren meiner den planlagde innføringa av Autopass på ferjene kan så skadelege, negative konsekvensar for distrikta. Arkivfoto: Endre Vorren 

Nyhende

– Reaksjonane som har kome inn under høyringa fortel at forenkling er bra, men samstundes er det sterk motstand mot konsekvensane. Dette vil få negative konsekvensar for bedrifter og pendlarar. Personleg er eg mellom dei som er sksptiske til brikkebetaling, seier Sørheim til Vestlandsnytt.