GS Marine leverer katamaran til Færøyane

Gursken-baserte GS Marine signerte i slutten av februar ein viktig kontrakt med eit transportselskap på Færøyane.

Modulkai: Her ser vi ei skisse over korleis båten og kaia fungerer. Kaia er modulbasert og kan enkelt demonterast og dimensjonerast alt etter kvar den skal vere. Båten er tilpassa kaia. Dagleg leiar for GS Marine, Geir Flø, fortel at dei med denne løysinga blir endå meir miljøvenlege.  Foto: GS Marine

Nyhende

Det er det statlege transportselskapet Strandfarskip Landsins på Færøyane som nyleg har bestilt ein 27 meter lang katamaran frå GS Marine i Gursken.