Aasmund Torvik slår tilbake mot skuldingar om kriminell aktivitet:

– Kan dokumentere at alt eg har gjort er lovleg

Aasmund Torvik veit ikkje om han skal vere overraska, skuffa eller irritert over påstandane frå Nils Chr. Gevelt og Svenn Torvik i Nordic Resort. Men ein ting er han sikker på, slik som situasjonen no har utvikla seg ser han ikkje lenger nokon grunn til å flytte verksemda vekk frå Torvik.
Nyhende

– Gevelt hevdar at eg har ein skjult strategi og driv eit taktisk spel for å få bli verande i Torvik, og for å overta omliggande areal. Det er heilt rett, men dette er ikkje ein skjult strategi, eg har vore heilt open og ærleg om dette. Eg har søkt Herøy kommune tre gongar om kjøp av omliggande grunn, dette er dokument ein kan finne i postlistene til Herøy kommune. Slik situasjonen har utvikla seg den siste tida er det ønsket sterkare enn nokon gong før.