Dårleg løysing i Skarabakken

Herøy kommune støttar ikkje forslaget om endring av kryssingspunkt i Skarabakken.

DÅRLEG: Herøy kommune meiner flytting av kryssingspunktet nærare kyrkja vil vere ei dårleg løysing som vil skape eit nytt farleg punkt for skuleelevar som nyttar Skarabakken.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

– Vi ønskjer ikkje at nye trafikkfarlege punkt skal oppstå, slår Britt Synnøve Torvik fast i eit skriv til Statens vegvesen.