Oda er tidenes yngste styreleiar for Advokatforeiningen på Sunnmøre

Oda Ørmen Vinjevoll (29 år) frå Flusund har blitt valt til styreleiar for Advoktatforeningen på Sunnmøre.
Nyhende

– Det er no storstas, det. Og ikkje minst ei ære å få representere 120 advokatar på Sunnmøre.