620 sider til formannskapet

-Vi har stilt spørsmål om ikkje det kan bli for omfattande med alle vedlegga.

620 sider: – Det kan bli for mykje, seier rådmann Olaus Jon Kopperstad  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Det seier rådmannen i ein kommentar til tysdagens sakliste til Herøy formannskap.