Grendelaga støttar kommunal ferjefråsegn

Dei gler seg over å få to ferjer frå 2022, men ynskjer heilårsferjer.

01: Her kan det bli timesavgangar i staden for annakvar time, frå 2022.  Foto: Vestlandsnytt arkiv

Nyhende

Fylkeskommunen er inne i ny anbodsprosess for rute 01. Sande kommune har no sendt inn fråsegn i høve denne prosessen.