Sande kommune 3,3 milll. i underskot i fjor

Det meste tyder på at Sande ikkje kjem seg ut av Robek-registeret endå.

Minus: Sande kommune ser førebels ikkje ut til å kome seg ut av Robek-lista.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

I fjor sommar tyda det meste på at kommunen var på veg ut av Robek-registeret, altså liste over kommunar som er underlagt Fylkesmannen sin kontroll.