Samanslåing av rektorstilling ved skulane i Gursken og Gjerdsvika?

Politikarane trassa Johansen si åtvaring

Formannskapet i Sande meiner kommunen må spare der det sparast kan.
Nyhende

På denne bakgrunn tilrådde tysdag eit samla formannskap at rektoren ved Gursken skule også skal vere rektor for Gjerdsvika skule, med verknad frå komande skuleår.