Administrasjonen seier framleis nei til lokale innkjøp av skulebøker og læremateriell:

– Komplekst og ulovleg

Administrasjonen i Herøy kommune meiner dei alternative måtane å organisere lokale innkjøp av skulebøker på vil vere både komplekse og i strid med regelverket for kommunale innkjøp.

Vest­vang fa­sa­de: Dei fol­ke­val­de ser gjer­ne at Vest­vang bok­han­del får hal­de fram med å le­ve­re sku­le­bø­ker og læ­re­ma­te­ri­ell til sku­la­ne i Her­øy kom­mu­ne, men ad­mi­nist­ra­sjo­nen mei­ner ei slik løy­sing vil vere både krev­jan­de og mest tru­leg i strid med re­gel­ver­ket.   Foto: Jann Flatval/arkiv

Nyhende

Derfor er tilrådinga frå rådmannen framleis at Herøy kommune sluttar seg til innkjøpssamarbeidet med dei andre kommunane i fylket, når formannskapet får saka på bordet komande tysdag.