Mykje spennande utviklingsarbeid ved FOSAC

Det er mykje spennande på gang med omstilling av drifta ved Fosnavåg Ocean Academy (FOSAC).

SPENNANDE: Håvard Stave har god tru på at omstillingssarbeidet som Fosnavåg Ocean Academy er igang med vil tilføre senteret nye og spennande aktivitetar. 

Nyhende

Det fortel Håvard Stave, som har slutta som dagleg leiar ved FOSAC og gått over til designfirmaet Skipskompetanse i Måløy. Kven som overtek stillinga til Stave ved simulatorsenteret i Fosnavåg, er enda ikkje klart.