Kommunal fondssmell - Sande likevel ikkje ut av Robek?

Kommunen budsjetterte med 2 millionar kroner i fondsavkasting. I staden enda det i minus.
Nyhende

År om anna går det ikkje heilt som planlagt for kommunen sine pengar på fond. I staden for å vekse, minkar dei.