Viktig etikkdiskusjon i Herøy kommunestyre: – Vi må respektere kvarandre

Dei folkevalde i Herøy uttrykte bekymring for både sitt eige og kommunen sitt omdømme då etikkutvalet summerte opp si verksemd på førre kommunestyremøte. Dei er også urolege for den politiske rekrutteringa.
Nyhende

– Noko eg ofte får høyre er spørsmål om korleis folk «fær åt» med kvarandre i Herøy-politikken.