Sande møtte fiskeriministeren om Havbruksfondet: – No er vi styrka i trua

Sande kommune meiner å ha fått gode signal frå fiskeriministeren i striden om utbetalingar frå Havbruksfondet.

Det kan ikkje vere tilfeldigheiter som avgjer kven som blir løna for slik tilrettelegging

Dag Vaagen, ordførar
Nyhende

– Det er rett å seie at vi no er styrka i trua på eit gjennomslag i saka, seier ordførar Dag Vaagen.