Knut Arne Høyvik:

"Kvifor må vi øydelegge vårt eige språk med mange engelske låneord, når vi snakkar eller skriv til norske nordmenn i Norge?"

På 1980-talet fekk Norges Fiskarlag eit langt høyringsbrev frå Statoil. Både brevet og vedlegga var skrivne på engelsk.

Islandsk: Høyvik meiner vi kan ha mykje å lære av islendingane, som lagar eigne ord for framandord frå utlandet. (Illustrasjonsfoto frå heimskringla.no)  Foto: heimskringla.no

Kvifor må vi øydelegge vårt eige språk med mange engelske låneord, når vi snakkar eller skriv til norske nordmenn i Norge?

Nyhende

Dåverande generalsekretær i Fiskarlaget, Finn Bergesen jr. vart både irritert og sint. Etter litt undersøkingar fekk han tak i ein islending i universitetsmiljøet i Trondheim.