Interesse for Vågsholmen-bustadar: Har selt 13 av 21 bueiningar

Sjølv utan ein offensiv sals-satsing har interessa vist seg å vere god for bustadprosjektet på Vågsholmen. 13 av i alt 21 buingar er selt så langt.

Vågsholmen: Bustadprosjektet på Vågsholmen er tilsynelatande godt i gang. Allereie i sommar reknar utbyggarane med at dei fyrste kan busette seg. (Foto: Bjørnar Torvholm Sævik)  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Sjølv utan ein offensiv sals-satsing har interessa vist seg å vere god for bustadprosjektet på Vågsholmen. 13 av i alt 21 buingar er selt så langt.