Herøy kommune må gjere tiltak: Ikkje god nok barnevernsteneste

Herøy kommune må gjere tiltak for å sikre tilfredsstillande barneverntenester. Fleire fosterborn blir ikkje følgde godt nok opp.

BARNEVERN: Her­øy kom­mu­ne må gje­re di­ver­se til­tak for å opp­fyl­le kra­va som er stilt til bar­ne­verns­te­nes­ter. ­fo­to: jann flat­val 

Nyhende

Kommunestyret i Herøy blei førre veke orientert om status når det gjeld barnevernstenestene i kommunen. Alf Marius Grønnevik frå Søre Sunnmøre Kommunerevisjon la fram forvaltningsrevisjonsprosjektet barnevern, der fokuset er på korleis kommunen utfører tilsyn og oppfølging av barna.