Striden om midlar frå Havbruksfondet: Kontaktar fiskeriministeren

Sande kommune gir seg ikkje i striden om midlar frå Havbruksfondet.

Stri­dens kjer­ne: An­leg­get i gren­se­land mel­lom Her­øy og Sande, med midt­punkt i Her­øy.  Foto: Kartverket

Nyhende

Ordførar Dag Vaagen kontaktar no fiskeriministeren, etter at Fiskeridirektoratet nyleg fastslo at det er anlegget sitt geografiske midtpunkt som avgjer styringa av pengar frå Havbruksfondet. Konkret gjeld det som kjent Marine Harvest sitt anlegg ved Voldneset/Laupen.