Pålegg om avfallsikring

Ei industribedrift på Bølandet i Herøy må seinast 1. april melde frå til fylkesmannen om at bedrifta har retta opp registrerte manglar i forhold til forureiningslova.
Nyhende

Det var under ein inspeksjon i samband med aksjon mot skipsverft at fylkesmannen oppdaga at bedrifta verken kunne vise til internkontrollsystem, eller hadde ein plan for handtering av avfall.