Desse får pengar med Norsk Tipping i Herøy og Sande - idrettslaga håvar inn

Norsk Tipping melder at 2018 vart eit jubelår for Grasrotandelen. 649 millionar kroner utdelt er heile 194 millionar meir enn året før.
Nyhende

Auken skuldast i stor grad at grasrotandelen – det vil seie den delen av det du tippar for som går til din valde mottakar – auka frå fem til sju prosent frå 1. januar 2018.