Fullasta – men låge prisar

Vestbas og Jøkul er begge i gang med sildefisket, men prisane er dessverre ikkje noko å skryte av, melder fiskarane.

Even Iversen (14): Her ser vi Iversen i styrehuset på Jøkul. Han gir tommel opp for ei vellukka arbeidsveke med sildefiske. 14-åringen legg til at maten om bord er heilt topp og at han ikkje har merka noko til sjøverken enno. Foto: Roy Skår  Foto: Roy Skår

Nyhende

Begge dei to kystnotbåtane frå Herøy er komne godt i gang med sildefisket den siste veka i Kvænangen-området. Vestbas har allereie levert to lastar, begge på 290 tonn. Jøkul har hatt ei levering på 375 tonn.