Etterlyser svar frå kommunen

Undrande til gangbruløyve

Per Håkonsholm i Fosnavåg Rør etterlyser svar frå kommunen på ein del spørsmål han har kome med i samband med det planlagde gangbrusambandet over Fosnavåg hamn.

Gangbru 

Nyhende

Håkonsholm stiller seg undrande til at det skal vere gitt dispensasjon for å etablere ei slik gangbru, og spør mellom anna om kommunen kan gi dispensasjon innpå, eller inntil andre sine eigedomar, utan nærare avklaring.