Eigedomshandelen på Ytre Søre i desember

Nyhende

Herøy

Del av Gnr 11, bnr 3 er overdrege frå Oddvar Sævik til Erna Jorun Sævik (30.11.2018) Overdraginga omfattar også del av Gnr 11, bnr 9. Overdraginga omfattar også Sævik 16 (Gnr 11, bnr 43). Overdraginga omfattar også Sævik 18 (Gnr 11, bnr 166).