Går vekk frå høgblokk på Nærøya

Utbyggarane har gått vekk frå planane om å bygge ei høgblokk på Nærøya.

REDUSERER: Den opprinnelege blokka ville ha blitt over dobbelt så høg som denne hallen.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Med denne endringa har utbyggarane fjerna den mest vesentlege hindringa for at reguleringplanen for det nye bustadområdet på Nærøya kan godkjennast.