Riise vert åleine frå Søre i fylkestinget?

Søre Sunnmøre risikerer å bli sterkt underrepresentert i den komande fylkestingsperioden.

Fyl­kes­hu­set: Mykje ty­der på at det vert tynt med rep­re­sen­tan­tar på fyl­kes­tin­get som kjem frå Søre lu­ten i den ko­man­de fi­re­års­pe­ri­o­den. (Foto: Møre og Roms­dal fyl­kes­kom­mu­ne)  Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Anders Riise  Foto: Høgre

Nyhende

Frå dei sju kommunane på Søre Sunnmøre er det i dag berre Anders Riise som er inne på sikker plass. Hareid-ordføraren, som er nominert på topp, er også Høgre sin kandidat til å bli ny fylkesordførar etter Jon Aasen (Ap).