Ikkje rom for tolking av stivbeint regelverk:

Skredfare råkar mange tiltak

– Det er vel ikkje verre om sauene står under tak, enn at dei går ute om det skulle kome eit ras.
Nyhende

Det seier Kjartan Sundnes, som er ein av fleire som har opplevd å få avslag på byggjesøknad med krav om skredvurdering av området før godkjenning frå kommunen.