Kritisk dårleg ambulansebåtkai – også ferjekaiene heilt i det blå

Brukarar og reiarlag slår alarm om forholda ved ambulansebåtkaia på Voksa. Kommunen har varsla vegvesenet om bekymring både om denne saka og ferjekaier som kan føre til ekskludering av nyare fartøy i komande anbodsperiode.

Ambulansebåtkai: Sande Båtutleige melder om svært utfordrande forhold på ambulansebåtkaia (nærast) på Voksa. Bak ser vi delar av ferjekaia.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– På Voksa var det ille før, og no har det blitt vesentleg verre. Dette går på sikkerheita laust for pasientar, passasjerar, mannskap og utstyr.