Sparebanken Møre gav pengegåve til tiltak for eldre

– Skal kjenne seg trygge i heimen

«Sterk og stødig» fekk pengar for å utdanne fleire instruktørar.
Nyhende

– Då vi fekk spørsmål om å støtte eit so viktig tiltak med 10.000 kroner for å utdanne nye instruktørar var det ei sjølvfølgje å seie ja.