Fylkeskommunen avviser konflikt med Statens vegvesen:

Lovar å finne løysing i tide

Fylkeskommunen vil langt på veg garantere at ei ny løysing for kryssing av vaulen er på plass før levetida til Nerlandsøybrua er ute. Om det blir bru eller tunnel må undersøkast nærare.

Nerlandsøybrua: Møre og Roms­dal fyl­kes­kom­mu­ne vil langt på veg ga­ran­te­re at dei har ei ny løy­sing på plass før le­ve­ti­da til den­ne brua er ute.   Foto: Arkivfoto/Bjørnar T. Sævik

Nyhende

I førre veke uttrykte Herøy-ordførar Arnulf Goksøyr (H) skuffelse og bekymring for prosessen rundt bygging av ei ny bru eller ein tunnel mellom Igesund/Kleivavika og Kvalsund. Han etterlyste ein garanti på at løysinga vil vere på plass innan 2022.