Kritisk til prisane i Coop Marked

Nok ein gong kjem det fram kritikk mot prisnivået i Coop Marked-butikkane. Grendelaget på Sandsøya registrerer «auka misnøye». Coop-leiinga sentralt svarar.
Nyhende

Nyleg sende Sandsøy og Voksa Grendalag eit innspel med tittelen «utkantbutikkar» til leiinga i Coop Vest AS. I brevet, som Vestlandsnytt har fått ein kopi av frå grendelaget, vert det fortalt om auka misnøye over prisutviklinga på matvarene i butikken.