Budsjettdebatt nesten utan tal:

Sit Sande stille i båten, eller er det styring?

Sande hadde ein lang diskusjon før dei vedtok tilrådinga til budsjett. Det spesielle var at 99 prosent av diskusjonen dreia seg om anna enn rammer og kroner.

Det var jamvel sjekkekurs for ungkarar

Arnljot Muren
Nyhende

Arnljot Muren (Ap) sette tonen gjennom eit innleiande innlegg der han varsla at det vil kome eit initiativ frå opposisjonspartia som går meir på samarbeid og handling attmed næringsliv og innbyggjarar.