– Tunnel til Leikong viktigare enn flytebru

Øystein Storeide kom på besøk til Vestlandsnytt og klaska eit kart på bordet.
Nyhende

– Eg har snakka med ordførarane om saka tidlegare, og vi veit at det er sterk støtte til ein tunnel på søre Gurskøya frå fleire hald. Problemet er at ingenting skjer. No må ordførarane i Herøy, Sande og Vanylven handle og syne at dei er verde sine høge lønningar, seier fiskåbygdaren.