Patentstriden mellom Aker BioMarine og Rimfrost vert avklart Volda:

Remøy: - Nok ein siger. Aker BioMarine: - Endrar ingenting

Høgsterett har tala. Ei lenge venta rettssak om kril-patent, mellom det Røkke-eigde selskapet Aker BioMarine AS og kril-selskapet Rimfrost AS, skal gjennomførast i Søre Sunnmøre tingrett.

Vi opplever at Aker BioMarine har gjort sitt ytste for å trenere behandlinga

Stig Remøy
Nyhende

Høgsterett har gitt Stig Remøy sitt kril-selskap Rimfrost medhald i at eit patentsøksmål mot Aker BioMarine skal behandlast i Volda, ikkje i Oslo. Det er endeleg fastslått at saka kjem opp for Søre Sunnmøre tingrett 10. – 14. desember i år.