"Kraftblokk og fotball"

Knut klarte ikkje heilt å gje slepp på fotballen, for det «låg i blodet»

Frå slutten av 1960-åra og fram til midten av 1980-åra tenkte mange på fotball når kraftblokksnurparen Teigenes vart nemnd. Dette kom av at Knut Teige var om bord. I fotballsesongen var Bergsøy-supporterane svært opptekne av om Teigenes hadde fått full last og rakk å kome til land for å levere, før neste Bergsøy-kamp. Klaffa det, var Knut på plass når dommaren sette kampen i gang. Han viste tidleg at han var eit sjeldan idrettstalent, og at han hadde både evne og vilje til systematisk trening.

Det gjekk ikkje lenge før Knut oppdaga at det var kjekkare å skåre mål enn å vere keeper.

Nyhende

Knut vaks opp berre eit steinkasta frå grusbana i Huldalen – bana til Bergsøy idrettslag. Frå han var fem-seks år gammal var det her han heldt til mesteparten av fritida si. Det gjekk ikkje lang tid før fotballinteresserte fosnavågarar oppdaga at Knut var eit fotballtalent utanom det vanlege. I 1962 vann Bergsøy Guteklubb den såkalla Sunnmørscupen/Gutteklubbcupen – med Knut på laget. Det var Sunnmørsposten som arrangerte denne årvisse turneringa for unge fotballspelarar på Sunnmøre. Her vart den målfarlege 11-åringen «oppdaga», og vart dermed kjend også utanfor Fosnavåg. Finalekampen vart spelt på sjølvaste Aksla stadion, der Bergsøy Guteklubb slo ålesundslaget Frigg, 1–0.