Held fast på skulenedlegging i Vanylven

Fylkesutdanningssjefen held fast på forslaget om nedlegging av Herøy vg. skule si avdeling i Vanylven.

Blått lys: Avdelinga med vidaregåande skule i Vanylven har fleire gongar vore under press, men har blitt spart for nedlegging. No brenn det nok ein gong blått lys.   Foto: HVS

Nyhende

Vanylven kommune har bede om ei breiare konsekvensanalyse før det blir gjort vedtak om nedlegging av det vidaregåande skuletilbodet i kommunen, og får støtte frå Herøy og Ulstein. Kommunen meiner dei distriktspolitiske konsekvensane går langt ut over skuletilbodet.