Autopass-regulativet blir utsett for Hareid – Sulesund

Innføring av betaling gjennom Autopass-brikker på Hareid-ferja blir etter alt å døme utsett frå 2019 till 2020. Stort prishopp for enkelte brukarar gjer at det nye regulativet skal ut på høyring.
Nyhende

– Vår tilråding til samferdselsutvalet er at vi sender det nye regulativet ut på høyring. I praksis vil det innebere at det ikkje vert innført betaling med Autopass-brikke på Hareid – Sulesund frå komande årsskifte, men i staden frå 1. januar 2020.