Så mange hjortedyr er felt i Ytre Herøy til no

Til og med oktober var det felt til saman 19 dyr under hjortejakta i Ytre Herøy.

JAKT: Bortsett frå Bø, Sande, Straumane og Torvik/Nærøy har samtlege hjortevald framleis dyr igjen av kvoten.  Foto: arkivfoto

Nyhende

Det viser Ytre Herøy hjortevald si oversikt over resultatet av dei to fyrste månadene med hjortejakt i 2018. Ytre Herøy hjortevald fekk tildelt til saman 36 dyr under årets jakt, noko som gir ein fellingsprosent på knapt 53 prosent pr. 28. oktober.