Konkurs i Herøy-selskap

Med grunnlag i skuldig arbeidsgjevar- og meirverdiavgift, er Herøy-selskapet Krystallrent As teke under behandling som konkursbu.
Nyhende

Konkursbehandlinga i Søre Sunnmøre tingrett fann nyleg stad etter krav frå Skatt Midt-Norge og skatteoppkrevjaren i Herøy kommune. I fylgje rettsboka skuldar Krystallrent As, som har forretningsadresse Nerlandsøy, til saman 257.829 kroner i meirverdiavgift og arbeidsgivaravgift.