Sande framleis på sidelinja i tenestesamarbeid – men:

Ulstein for alvor på bana

Medan Ulstein for alvor har meldt seg på, er Sande framleis avventande til det stadig meir omfattande tenestesamarbeidet på Ytre Søre.
Nyhende

– Vi inviterer Sande med i alle samanhengar, men interessa har ikkje vore den heilt store til denne tid i alle fall. Vi håper og trur dei vil kome meir med etter kvart.